Rätten till ett eget liv

Mun- och Fotmålarna i Sverige AB är inte en välgörenhetsorganisation utan ett aktiebolag som helt och hållet ägs av seriöst arbetande, gravt rörelsehindrade konstnärer från jor- dens alla hörn. Föreningen bildades 1957 av den polioskada- de målaren Erich Stegmann från Tyskland och 17 andra svårt handikappade konstnärer, bland dem fyra svenskar. Vår försörjning har sedan dess kommit från försäljningen av reproduktioner av våra målningar, t.ex. i form av kort och kalendrar. En bra sak med att konstnärerna själva äger för- eningen är att man då helt styr över kostnaderna. Därför går inte ens tretton kronor av varje inbetald hundralapp till administration här på Mfk!

Det gemensamma för oss konstnärer är att vi på grund av olika handikapp inte kan använda händerna. Vissa av oss lever med svåra spasmer, andra är totalförlamade utan möj- lighet att röra något annat än huvudet. Vi har därför fått lära oss att hantera en penna eller pensel med munnen eller ena foten. Som du säkert förstår är detta inte lätt – men det går! Och den starka drivkraft som behövs har vi hämtat ur viljan att utveckla vår egen begåvning och känna att även vi är en del av och tillhör det fungerande samhället.

Du kanske undrar hur vi konstnärer får pengar. Så här fungerar det. Varje månad får vi antingen lön eller ett stipendium från vår förening. Hur mycket var och en får beror på den konst- närliga nivå vår egen jury tycker att vi uppnått, inte var i världen vi råkar leva. Mfk är nämligen en solidarisk förening med konstnärer över hela jorden.

I dag, hela 59 år efter det att vår verksamhet för första gången såg dagens ljus, är vi mun- och fotmålare både glada och stolta över den förening vi byggt upp och över allt den betytt, inte bara för oss. Vi söker nämligen alltid efter andra i samma situation för att kunna hjälpa dem att utveckla sina, kanske slumrande, konstnärliga talanger och på så sätt få lika meningsfulla liv som vi. Detta innebär att vi skulle bli väldigt glada om du hör av dig ifall du känner någon som borde komma i kontakt med oss! Det kan t.o.m. gälla en person som själv aldrig reflekterat över att finna sin tillflykt i konstens värld.

Av allt det fantastiska och positiva vår förening inneburit hade inte något varit möjligt utan alla dem som tycker om och köper våra reproduktioner. Därför vill vi här också så gärna få uttrycka vår stora tacksamhet för detta stöd!