Integritetspolicy maj 2018

Denna integritetspolicy gäller för Mun- och Fotmålarna i Sverige AB, Box 7014, 170 07 Solna.
Besöksadress: Bergshamra Torg 14, Solna.

För oss är integritetsskydd en fråga om tillit och vi respekterar dina personuppgifter. Vårt mål är att säkerställa en lagenlig behandling och skydd av dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter uteslutande själva och överför inte dessa till tredje part, varken för analyssyften eller på kommersiella grunder.

Vår integritetspolicy omfattar befintliga och framtida personuppgifter som du lämnar i samband med en beställning/förfrågan (hädanefter ärende). Vi bearbetar dina personuppgifter för att behandla ditt ärende så snabbt som möjligt och på ett tillfredsställande sätt. För detta ändamål bearbetas uppgifterna uteslutande av oss själva (inte av tredje part). Till bearbetning av uppgifterna räknar vi till exempel:

 • administrering, samt ändring
 • lagring för behandling av ditt ärende och vid förfrågningar
 1. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder tekniska och administrativa säkerhetsrutiner för att säkerställa säkerheten för personuppgifter och skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och/eller avslöjande. Internet innebär säkerhetsrisker. Uppgifterna som lämnas på detta sätt (t.ex. via ett e-postmeddelande) kan vi inte ta ansvar för.

 1. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi lagrar de uppgifter som du lämnar till oss för behandling av ditt ärende så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och/eller enligt gällande lagstiftning. Har du inte köpt, beställt eller varit i kontakt med oss under max 4 år stryks du och dina personuppgifter ur vårt register.

 1. Vilka uppgifter lagrar vi?

För behandling av beställningar eller förfrågningar bearbetar och lagrar vi

 • För- och efternamn
 • Gatuadress och postbox
 • Postnummer och ort
 • E-postadress om vi fått den av dig
 • Personnummer
 • Datum och tid för din förfrågan/beställning
 • Betalningsmetod och betalningsuppgifter
 • Senaste kontaktdatum
 1. Vilka rättigheter har du med avseende på dina personuppgifter?

Du kan när som helst hävda din rätt till skydd av personuppgifter och begära information om dina personuppgifter som vi har lagrade om dig, få dina personuppgifter korrigerade, kompletterade och/eller raderade. Hur du kontaktar oss kan du läsa om i punkt 5.

 1. Hur du kan kontakta oss

För allmänna frågor kan du kontakta oss per telefon 08-85 44 20 måndag till fredag från  9:00 – 12:00  och 13:00 – 15:00

Du kan dessutom när som helst kontakta oss via fax och e-post. Skicka din förfrågan till oss via fax på nummer 08-85 94 85 eller via e-post till dataansvarige info@mof.se 

Skriftliga förfrågningar ska skickas till vår postadress Mun- och Fotmålarna i Sverige AB, Box 7014,       170 07 Solna.

Skriftliga förfrågningar besvaras skriftligen.

 1. Vem äger uppgifterna?

De personliga uppgifterna ägs av Mun- och Fotmålarna i Sverige AB, Box 7014, 170 07 Solna.

 1. För egen räkning

Vi vill påpeka att de uppgifter du lämnar till oss endast kommer att behandlas av oss själva och inte lämnas ut eller säljas till tredje part för kommersiellt bruk.

Information om datasäkerhet

Användning av cookies

Cookies är små textfiler som lagras på internetanvändarens dator. Syftet är t.ex. att kontrollera anslutningen i samband med ditt besök på webbplatser. De innehåller rent teknisk information, inga personuppgifter. Det är också möjligt att använda våra erbjudanden utan cookies.

Vi garanterar sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter genom att

 • använda dina personuppgifter endast för att uppfylla ditt önskemål eller hantera ditt ärende.
 • se till att våra anställda förbinder sig att följa tystnadsplikt,
 • se till att våra säkerhetsrutiner i lämplig utsträckning uppfyller de senaste tekniska kraven,
 • regelbundet kontrollera våra systems säkerhet så att vi kan skydda de uppgifter som har ställts till vårt förfogande från potentiella skador, förluster och obehörig åtkomst,
 • se till genom vår dataskyddsansvarige att ”integritetspolicyn” följs.

Webbanalysverktyg

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på användares datorer och som gör det möjligt att analysera användning av webbplatsen. Uppgifterna om användarens användning av denna webbplats, som genereras med hjälp av cookies, överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats, vilket innebär att användarens IP-adress kommer att i förväg kortas ner av Google inom EU eller i andra länder som är parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och kortas där. På uppdrag av denna hemsidas innehavare kommer Google att använda denna information för att utvärdera användares användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att erbjuda webbplatsens innehavare andra tjänster relaterade till användning av webbplats och internet. Den IP-adress som överförs inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Du kan genom ändring i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Detta erbjudande uppmärksammar dock användarna på att de i detta fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du, genom att ladda ned och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt på följande länk, förhindra att de uppgifter som genererats med hjälp av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google samt att dessa uppgifter bearbetas av Google. Du hittar länken nedan:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rätt till information

I enlighet med svensk/europeisk lagstiftning har du rätt att kostnadsfritt begära ut information om dina lagrade uppgifter samt, om det skulle behövas, rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter.

Kontaktperson för dataskydd

Om vid frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, samt vid begäran om information, korrigering, blockering eller radering av uppgifter, är du välkommen att skriva till

Mun- och Fotmålarna i Sverige AB

Avdelning Dataskydd

Box 7014
170 07 Solna

info@mof.se