FAQ – frågor & svar

MFK grundades 1956/1957 i Liechtenstein av den tyske konstnären Arnulf Erich Stegmann tillsammans med sex andra mun- och fotmålande konstnärer från bl.a. Sverige, England och Frankrike. Man valde Liechtenstein för att det var politiskt och religiöst neutralt i efterkrigstidens Europa.

MFK har funnits i Sverige ända sedan 1956.

Redan i föreningens ursprungliga stadgar fastställdes att MFK är religiöst, ideologiskt och politiskt neutralt. Sålunda är alla preferenser eller fördomar baserad på religiösa, ideologiska eller politiska grunder otillåtna.

Mun- och Fotmålande Konstnärers Förening är en ideell ekonomisk förening som helt och hållet ägs av sina Medlemmar som samtliga är handikappade konstnärer.

Föreningen är internationell och ägs av Medlemmarna från hela världen.
Förlagen sköter administration och försäljning åt föreningen i de länder där MFK finns.
Förlagen ägs helt och hållet av föreningen.

MFK är inte en välgörenhetsorganisation utan en hjälp-till-självhjälpsorganisation.
I Sverige sker verksamhet i ett momspliktigt aktiebolag, Mun- och Fotmålarna i Sverige AB (utskick av kort och kalendrar).
Vid sidan av vår affärsdrivande verksamhet har vi Galleri Mun&Fot.
Den årliga revisionen av bolagen och stiftelsen sköts sedan mer än 33 år tillbaka av Öhrlings/PriceWaterhouseCoopers auktoriserade revisorer.

Den ägs till 100% av föreningen och dess Medlemmar.

Av Mun- och Fotmålande Konstnärers Förenings totala intäkter år 2006/2007 gick: 73,34% till Medlemmar och Stipendiater i form av lön, stipendier, reserver och avsättningar, 22,26% till utställningar, möten, reklam, trycksaker och förlagsverksamhet och 4,4% till administration.

Nej absolut inte – MFK är inte bara en världsomspännande utan även en solidarisk konstnärsförening. Detta innebär att intäkterna inte alltid kommer från de länder där våra målare verkar. Vissa konstnärer lever ju på platser som ännu inte är mogna att skicka ut kort.

Alla tillgångar skulle fördelas mellan olika välgörenhetsorganisationer.

När man blivit antagen som Medlem är man garanterad sin ersättning resten av livet.

Det är omöjligt att överskatta hur mycket MFK betyder socialt. För många av oss har föreningen bidragit till att bryta den isolering ett gravt handikapp lätt leder till. Här har vi fått kraft att skapa egna identiteter och uppnå en ovärderlig gemenskap, och visat att handikappade kan bedriva egen verksamhet.

Totalt är vi närmare 900 Medlemmar och Stipendiater från nästan hela världen.

Det varierar oerhört – allt ifrån grava spasmer till totalförlamning. Det gemensamma är att ingen av oss kan använda sina armar eller händer för vårt konstnärsutövande.

Vissa av oss kan leva ett ganska vanligt liv utan alltför mycket assistans. Andra av oss har assistenter med oss 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan för att kunna upprätthålla de grundläggande livsfunktionerna.

När man ansöker om medlemskap i MFK är det första steget att bli antagen som Stipendiat. Under tiden som stipendiat utvärderas ens konstnärliga utveckling kontinuerligt. Om man anses uppfylla de konstnärliga kraven antas man antingen som Associerad Medlem eller Medlem.

En intern internationell jury som består av våra allra mest meriterade MFK-konstnärer.

Under tiden konstnären får stipendium skickar han eller hon in 5 tavlor per år för bedömning för att visa den konstnärliga utvecklingen.

MFK är inte bara en organisation för färdiga konstnärer. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja människor utan konstnärlig bakgrund som drabbats av svåra handikapp och visa hur måleriet kan leda till ett mer meningsfullt liv.

Vi är totalt 8 st här i Sverige, 3 st medlemmar och 5 st som får stipendium för vidareutbildning.

Det varierar beroende på om man är Stipendiat, Associerad Medlem eller Medlem. En Stipendiat får som regel ca 100.000 kr per år. Beloppet utvecklas sedan beroende på hur engagerad och produktiv Stipendiaten själv är och hur den konstärliga förmågan utvecklas. En Associerad medlem får ca 200.000 kr per år medan en Medlem får ca 400.000 kr per år. Utöver stipendiet kan man också få medel för speciella aktiviteter, t.ex. konstkurser.

Gå till sidan MoF Sverige  och scrolla ner till ”Konstnärlig medlem” så hittar du alla detaljer.

Att bidra till sitt eget levebröd leder till ett stärkt självförtroende och större ekonomiskt oberoende.

Samtliga konstverk som reproduceras har målats av någon av oss handikappade konstnärer.

Nej, det finns inga sådana krav.

Föreningen består av konstnärer från hela världen. Vi väljer gemensamt ut de verk som vi tycker är bäst lämpade att reproducera.

Vissa tavlor finns till försäljning hos Galleri Mun&Fot i Solna

Gå till sidan Vill du bli MFK-kund? så hittar du alla detaljer.

Alla våra försändelser skickas ut till påseende utan vare sig köp- eller returtvång.

För din del händer ingenting men om vi inte fått betalt för något utskick alls på två år stryks man från utskicksregistret.

Vi lever som bekant i en tid när många har slutat skriva kort och skickar ett SMS eller e-brev i stället. Som du förstår är det här en stor utmaning för oss eftersom den största delen av våra inkomster kommer från just försäljningen av kort. Men det ska vi klara av. Ja, det måste vi klara av eftersom alla vi 900 konstnärer, från jordens alla hörn, får en betydande del av vår försörjning från vår förening! Och det kommer säkert att gå bra. För om man kan måla utan händer då har man en gång för alla visat att om man bara vill – då kan man. Men det är klart, vi kommer aldrig att klara av det utan er som tycker om och köper våra kort och andra produkter. Därför hoppas vi att Du vill följa med oss på vår resa in i framtiden!