MFK Nordic Workshop 2003

MFK:s nordiska seminarievecka och den internationella konstutställningen
”Den okuvliga viljans seger” på Hotell Nordic Sea, Stockholm, den 11-15/8 2003

Den 11e augusti 2003 startade Nordic Workshop, en seminarievecka arrangerad för mun- och fotmålande konstnärer från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Även föreningens ordförande, Eros Bonamini, från Italien var inbjuden.

Det blev en intensiv vecka med hårt arbete och trevligt umgänge. Dagarna fylldes av lektioner i olika målningstekniker, med lärare inbjudna från Konstfack. Konstnärerna uppmuntrades att gå en bit utanför sin vanliga genre och göra något helt annat, vilket resulterade i många fantastiska och oväntade resultat. Det fanns även tid för en båtutflykt i Stockholms Skärgård, och middagar med sång och musik.

Workshopen avslutades med utställningen ”Den okuvliga viljans seger” på Nordic Sea, som blev mycket välbesökt.

När veckan var slut var alla konstnärerna ivriga att få komma hem till sina ateljéer och överföra inspirationen i konst.